Podpora

Garancija

Garancija začne teči z dnem nakupa. Uveljavite jo lahko znotraj garancijskega obdobja z, pri nakupu, priloženim garancijskim listom oz. z računom, zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite.

Garancija za naslednje komponente je:

  • BEAM Alliance centralni sesalniki: 5 let
  • BEAM Platinum centralni sesalniki: 8 let oz. 4 leta
  • BEAM Platinum All Stars centralni sesalniki (omejena izdaja): 10 let
  • BEAM Mundo centralni sesalniki: 2 leti
  • BEAM cevi in sesalni kompleti: 2 leti
  • BEAM cevni sistem - inštalacija: 30 let

Jamčimo brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, v obliki popravila ali zamenjave izdelka oz. posamezne komponente. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, kupcu vrnemo kupnino.
Garancija ne velja za škodo nastalo zaradi nesreč, nepredvidenih dogodkov (npr. udara strele, poplav, požara ...), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega (nepooblaščenega) posega v izdelek. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (npr. praske, odrgnine ...) niso predmet garancije. Prav tako ne more biti predmet garancije potrošni material (filtri, vrečke, motorne ščetke ipd.)
Garancijsko popravilo v skladu z BEAM Electrolux-ovimi garancijskimi pogoji zajema vse zamenjane rezervne dele in za zamenjavo porabljene delovne ure.
Rok za odpravo napake v garanciji je 45 dni od prevzema izdelka v servis.
Ostali garancijski pogoji so objavljeni v priloženem garancijskem listu izdelka.