Podpora

Slovar izrazov za CSS

Slovar uporabljenih izrazov pri centralnih sesalnih sistemih vam je v pomoč pri razumevanju tehničnih izrazov in karakteristik, ki se pojavljajo pri centralnih sesalnih sistemih. Nekaj kratkih razlag:

Airwatt
Airwatt je mera za uporabno moč čiščenja centralnega sesalnika. Izračuna se kot razmerje med pretokom zraka (CFM - kubični čevlji na minuto ali CMH - kubični metri na uro) in vodnim stolpcem (H2O). Prikazuje zmogljivost motorja in njegovo učinkovitost. Gre za eno izmed najpomembnejših karakteristik pri centralnih sesalnih sistemih in jo je potrebno uporabiti za primerjavo med modeli. Formula za izračun: (Pretok zraka * Podtlak)/8.5 = Airwatt; pretok zraka je izražen v kubičnih čevljih na minuto in podtlak v palcih vodnega stolpca.

Vodni stolpec (H2O)
Vodni stolpec (H2O) je pokazatelj moči motorja centralnega sesalnika in se odraža kot moč vleka, ki ga motor ustvari. Gre za pomembno karakteristiko, saj se moč vleka pozna na sesalni šobi. Moč vleka centralnega sesalnika na enoti in na šobi sesalnega kompleta se, v primeru kvalitetno izvedenega sistema, ne bi smela pretirano poznati.

Pretok zraka (m3/h)
Pretok zraka, ki je izražen v kubičnim metrih na uro ali tudi kubičnih decimetrih na sekundo = l/s, predstavlja prostornino zraka, ki se pretoči po centralnem sesalnem sistemu na določeni dolžini. Velik pretok omogoča hitrejše potovanje posesane umazanije po ceveh v sesalnik in je zato pomemben podatek. Čeprav pa je pretok zraka pomemben podatek, je lahko popolnoma zanemarljiv, če sesalnik ne premore dovolj moči - vodnega stolpca in ne ustvari dovolj sesalne moči, da vzdržuje konstanten pretok zraka oz. pretok zraka z minimalnim nihanjem.

Vodni stolpev (H2O) proti Pretoku zraka (m3/h)
Razumevanje teh dveh tehničnih izrazov nas pripelje do razumevanja da gre za dve posamezno najpomembnejši karakteristiki, ki skupaj zagotavljata maksimalno moč sesanja. Zato ju ni priporočljivo upoštevati posamično ampak v obliki razmerja, ki ga predstavlja uporabna sesalna moč (airwatt). Tako lahko le na podlagi airwatt-ov izberete zmogljiv centralni sesalnik.

Zvočni tlak (p)
Zvočni tlak je spreminjajoči se tlak zvočnega valovanja, ki ga nek zvok povzroči. Zvočni tlak zaznavamo oz. slišimo kot glasnost. Odvisen je od okolja v katerem je vir lociran in oddaljenosti poslušalca od vira.

Zvočna moč (L)
Zvočna moč je zvočna energija, ki v sekundi preide iz vira v zrak. Gre za veličino, ki se jo uporablja za osnovno primerjavo različnih zvočnih virov. Uporablja se za določitev ali stroj oziroma naprava ustreza predpisanim standardom za sevanje hrupa in ni odvisna od okolja v katerem se vir nahaja.

Decibeli (dB, dBA)
Decibel je enota brez dimenzije, s katero izražamo razmerje med spremenljivo količino in fiksno referenco. Med drugim se uporablja tudi za merjenje intenzivnosti zvoka ali zvočne energije. Izračunava se na logaritmični lestvici, kar pomeni, da če se zviša za 3dB, se zvočna energija podvoji, če se zviša za 10 se zvočna energija poveča za faktor 10 in če se zviša za 20 dB, se zvočna energija poveča za faktor 100, itn.